Защо Юпитер се нарича неуспешна звезда?

Юпитер е най-голямата планета в нашата Слънчева система. Но Юпитер все още е малък в сравнение със слънцето. Бихте могли да поставите хиляда юпитери под слънцето!

Все пак Юпитер не е достатъчно масивен, за да бъде звезда. Звездите трябва да имат достатъчно маса, за да се нагреят достатъчно вътре, за да предизвикат реакции на термоядрен синтез. Тези видове реакции произвеждат енергия - и това кара звездите да блестят.

Юпитер би трябвало да има 80 пъти по-голяма маса, отколкото сега, за да се запали във вътрешността си и да заблести както звездите. Ако имаше тази допълнителна маса, реакциите на термоядрен синтез във вътрешността му щяха да заблестят.

Тъй като това никога няма да се случи, понякога чувате хора, които наричат ​​Юпитер провалена звезда.