Какво представляват циркадните ритми?

Всички живи същества имат цикли на ежедневна активност, известни като "циркадни ритми". Тези ритми се контролират от вътрешна система за запазване на времето или биологичен часовник, който усеща кога денят започва и приключва.

В растенията биологичните часовници сигнализират кога е време да растат. При хората биологичните часовници помагат да се регулират промените в кръвното налягане, телесната температура и бдителността, които варират в зависимост от времето на деня.

Тези ежедневни ритми се основават на светлината - но не и на погледа. Ясно е, че розата е чувствителна към светлина, но не може да види. И като растенията, ние хората имаме специални светлочувствителни клетки, наречени „фоторецептори“.

Фоторецепторите изпращат сигнали, когато светлината ги удари. При бозайниците единствените известни фоторецептори са в очите.

Повечето учени са съгласни, че тези светлочувствителни клетки помагат да се определят ежедневните ви циркадни ритми. Но - въпреки че нашите фоторецептори са в очите ни - не е нужно да имате зрение, за да сте чувствителни към собствените си циркадни ритми.

Много слепи хора имат нормални циркадни ритми. Този факт изглежда показва, че те имат чувствителни към светлина клетки - в очите си - които все още са в състояние да регулират биологичните си часовници.