Веб телескопът вече е сглобен за първи път

Вижте по-големи. | Интеграционните екипи в чистата стая на Northrop Grumman в Redondo Beach внимателно ръководят секцията на окачения телескоп на Webb. Прочетете повече за събранието на Webb от НАСА