Два петък 13-ти през 2019 година

Изображение чрез les affaires.

Тази година имаме два петък 13-ти. Петък, 13 септември 2019 г., представя първия. Петък, 13 декември 2019 г., ни дава втория петък 13-ти. Необичайни? Не особено. Всяка календарна година има поне един петък 13ти и може да има до три петък 13ти. Не че ние от EarthSky страдаме от friggatriskaidekaphobia - ирационален страх от петък 13-и, но, по дяволите, петък 13-ти септември се случва точно 13 седмици преди втория петък на 13-ти декември през 2019 г.

Последният път, когато имахме само един петък, 13-та в календарната година, беше през май 2016 г., а следващият път ще бъде до август 2021 г. Три петък 13-ият последен се проведе през 2015 г. (февруари, март, ноември) и ще следва стават през 2026 г. (февруари, март, ноември).