Две мъгли

Мъгли са братовчеди на дъгата - направени по почти същия процес - но с малките водни капчици вътре в мъгла вместо по-големи дъждовни капки. Потърсете мъгли в тънка мъгла, когато слънцето е ярко. Може да видите такъв, когато слънцето пробие мъгла.

Алън Кар улови тази мъгла над гейзера на Белия купол на Йелоустоун от 12 септември 2019 г.

Fogbow and Orion, рано сутринта на 13 септември 2019 г., от Фотография на Вечния номад.