Буря по пътя

Преглед на снимките на EarthSky Community. | Изображение чрез Фредрик Уолдър.

Фредрик Уолдър направи тази снимка в Националния парк Каньонланд в Юта, вечер на 30 април 2019 г. Той каза:

Буря се развиваше на запад над месите и каньоните, душове се виждаха и особено интересно прочистване с очи показваше слънчевата светлина и осветяваше характеристика на това изгледено място в националния парк. Поздрави по-късно, докато бурята се разви и се премести на изток.

Благодаря, че споделихте вашето изображение с нас, Фредрик!