Дъга с антикрепускулни лъчи

Две несвързани небесни явления - дъга и антикрепускулни лъчи - и двете видими срещу залез. Снимка от Карл Дифендерфер.

Дъгите винаги се виждат в посока, противоположна на слънцето, и разбира се, това са и антикрепускулните лъчи. Тези слънчеви лъчи са като тези, които понякога виждате, излъчвани от облак или залез, но разположени отстрани на небето срещу слънцето. Дъгите и антирескуларните лъчи не са свързани, но - тъй като и двете се виждат отстрани на небето срещу залез или изгрев - напълно е възможно да ги видите заедно. Такъв беше случаят с Карл Дифендерфер в Квакертаун, Пенсилвания на 9 октомври 2017 г., който заяви, че ги е хванал:

... като останките на урагана Нейт тръгна от югоизточна Пенсилвания.

Благодаря ти, Карл!

Между другото, ние представихме друго изображение, подобно на наскоро Карл, от Канада.

Прочетете повече за това как да забележите антирепускулни лъчи

Долна линия: Снимка на дъга с антикрепускулни лъчи.