Млечен път над вулкан Ижен

Снимка, направена на 27 април 2017 г. от Мартин Мартадината.

Мартин Мартадината пише от Източна Ява, Индонезия:

Плених Млечния път, когато пътувах до връх Ижен, Банюванги Източна Ява, Индонезия.

Освен нощното му небе, има още една причина да пътувате до този вулкански комплекс. Ijen е известен с електрически син пламък, показан на снимката по-долу. Прочетете за синия пламък на Ижен тук.

Благодаря ти, Мартин!

Синият пламък на Ижен. Това не е лава. Това е изгарянето на серни газове и когато те влизат в контакт с въздуха. Газовете се запалват, изпращайки пламъците нагоре. Някои от газовете, които виждате на тази снимка, се кондензират в течна сяра, затова създава усещането за течаща лава. Снимка чрез Wanderlust Източна Ява, която също има много предистория за това явление.

Долна линия: Млечен път над вулкан Ижен.