Запознайте се с емблематична спирална галактика

Вижте по-големи. | Това изображение от космическия телескоп Хъбъл - публикувано за първи път на 29 април 2019 г. - показва класически пример за спирална галактика. Тази галактика е с етикет NGC 2903 и се намира на около 30 милиона светлинни години в съзвездието Лъв Лъв. Хъбъл изследва тази галактика като част от проучване на централните райони на приблизително 145 дискови галактики в близост. Това проучване има за цел да помогне на астрономите да разберат връзката между колосалните черни дупки в сърцевините на галактиките като тези и издутините звезди, газ и прах в центъра на галактиката, като тази, която се вижда на това изображение. Изображение чрез ESA.