Келвин-Хелмхолц облаци над Нова Скотия

Изображение чрез Tanvi Javkar

Облаците на Келвин-Хелмхолц изглеждат като разчупващи се океански вълни, като подвижните вихри се виждат в горната част на облачните слоеве. Вихрите обикновено са равномерно разположени, което прави облаците лесно разпознаваеми. Научете повече за тях и вижте по-красиви изображения на тези отличително изглеждащи облаци.