Всяко животно има ли клепачи?

Работата на нашите клепачи е да защитават очите ни. Клепачите се затварят при силен шум, ярка светлина или бързо движение близо до лицето ни. Затвореното око е водоустойчиво - и херметично. И очите ни трябва да останат влажни. Когато мигаме - приблизително веднъж на всеки пет секунди - капаците обират очите ни със сълзи.

Сълзите смазват окото и отмиват петна от прах. Сълзите съдържат и антибактериално средство, което помага да защитим очите си от бактерии, пренасяни във въздуха. Използваните сълзи се оттичат през носната кухина - затова може да подушите малко, когато плачете.

Повечето бозайници имат клепачи, подобни на нашите, но други видове животни не се нуждаят от клепачи. Например рибите нямат истински клепачи - те живеят във вода, която поддържа очите им влажни. Рибите не могат да си затворят очите - както и змиите. Някои гущери имат два клепача - тънък, бистър, който предпазва отвореното око - и друг пигментиран клепач, който да затвори окото.